SURAT UTK PENGURUS MBW123 BDG PERIODE 2010-2012

Bandung, 22 Maret 2011

Kepada Yth.

Para Pengurus MBW123 Bandung

Dengan hormat,

Rekan-rekan pengurus Mercedes Benz W123 Bandung, sehubungan dengan dinamika organisasi yg semakin hari kian meningkat perlu adanya perubahan terhadap organisasi yang kita miliki.

Untuk itu kami selaku Ketua Umum Mercedes Benz W123 Bandung, berencana akan merubah struktur organisasi dengan visi, misi serta tujuan yang selaras sesuai dengan perkembangan organisasi saat ini.

Kami menghimbau kiranya kepada rekan-rekan pengurus mohon dapat mempertimbangkan kembali kesediaannya dalam keikutsertaan di kepengurusan yang baru nanti, apabila masih bersedia dan atau tidak bersedia harap menghubungi kami Dadang Mulyana Telp. 081 2213 2999 atau sdr. Ika Rahmat Komara Telp. 081 7421 065 ,paling lambat tgl 26 Maret 2011

Demikian kami sampaikan atas segala perhatian dan bantuannya selama ini, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas keikutsertaan dalam kepengurusan yang telah berjalan selama 1 (satu) tahun ini.

Mercedes Benz w123 Club Bandung

Ttd                                                           Ttd

Ika Rahmat Komara                                Dadang Mulyana

Sekjen                                                Ketua Umum Read more about SURAT UTK PENGURUS MBW123 BDG PERIODE 2010-2012