Djoko Nugroho Lenang

No Anggota   : XI-05

Nama              : Djoko Nugroho Lenang

Alamat            : Anuraga 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

T/Tgl Lahir    : Bandung , 25 Februari 1971

” MBW123 Bandung harus selalu menjadi salah satu klub MB yang nyaman berkumpul dan berbagi pengalaman bagi anggota pencinta varian W123 dan membanggakan”


admin

IX-07